Позбавлення батьківських прав


Незалежно від того перебувають мати та батько дитини в шлюбі чи ні, в т.ч. коли шлюб розірвано, мати та батько мають рівні права та обов’язки щодо дитини. Їхнє окреме проживання не впливає на обсяг прав і не звільняє від обов'язків щодо дитини.

Отже, передбачені законом обов’язки щодо виховання дитини, забезпечення її матеріальним, фізичним та духовним піклуванням покладаються на батьків незалежно від статусу шлюбу, спільного проживання тощо.

Сімейним кодексом України визначено ряд обов’язків, що покладаються на батьків щодо дитини, зокрема:

 • піклуватися про здоров'я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток;
 • забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя;
 • зобов'язані поважати дитину;

Той із батьків, хто проживає окремо від дитини, зобов'язаний брати участь у її вихованні і має право на особисте спілкування з нею.

Сімейним кодексом України встановлено, що за певних обставин мати, батько можуть бути позбавлені судом батьківських прав. Так статтею 164 СК України встановлено виключний перелік умов, за яких може бути позбавлено батьківських прав:

 1. не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров'я без поважної причини і протягом шести місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування;
 2. ухиляються від виконання своїх обов'язків по вихованню дитини;
 3. жорстоко поводяться з дитиною;
 4. є хронічними алкоголіками або наркоманами;
 5. вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебракування та бродяжництва;
 6. засуджені за вчинення умисного кримінального правопорушення щодо дитини.

Але у випадках, передбачених пунктами 2, 4 і 5 мати, батько можуть бути позбавлені батьківських прав лише у разі досягнення ними повноліття.

Слід зазначити, що позбавлення батьківських прав не стосується позбавлення обов’язку щодо утримання дитини.

Позбавлення особи батьківських прав може бути виключно на підставі рішення суду. В свою чергу, з відповідним позовом до суду можуть звернутися один з батьків, опікун, піклувальник, особа, в сім'ї якої проживає дитина, заклад охорони здоров'я, навчальний або інший дитячий заклад, в якому вона перебуває, орган опіки та піклування, прокурор, а також сама дитина, яка досягла чотирнадцяти років.

Більше того, при задоволенні позову щодо позбавлення батьківських прав суд одночасно приймає рішення про стягнення аліментів на дитину. У разі якщо мати, батько або інші законні представники дитини відмовляються отримувати аліменти від особи, позбавленої батьківських прав, суд приймає рішення про перерахування аліментів на особистий рахунок дитини у відділенні Державного ощадного банку України та зобов'язує матір, батька або інших законних представників дитини відкрити зазначений особистий рахунок у місячний строк з дня набрання законної сили рішенням суду.

Статтею 166 Сімейного кодексу визначено правові наслідки позбавлення батьківських прав, а саме особа, позбавлена батьківських прав:

 1. втрачає особисті немайнові права щодо дитини та звільняється від обов'язків щодо її виховання;
 2. перестає бути законним представником дитини;
 3. втрачає права на пільги та державну допомогу, що надаються сім'ям з дітьми;
 4. не може бути усиновлювачем, опікуном та піклувальником;
 5. не може одержати в майбутньому тих майнових прав, пов'язаних із батьківством, які вона могла б мати у разі своєї непрацездатності (право на утримання від дитини, право на пенсію та відшкодування шкоди у разі втрати годувальника, право на спадкування);
 6. втрачає інші права, засновані на спорідненості з дитиною.

Позбавлення батьківських прав не є повним розірванням зв’язку батьків або одного з батьків з дитиною. Так, мати, батько, позбавлені батьківських прав, мають право на звернення до суду із заявою про надання їм права на побачення з дитиною. Суд може дозволити разові, періодичні побачення з дитиною, якщо це не завдасть шкоди її життю, здоров'ю та моральному вихованню, за умови присутності іншої особи.

Також, за умови, що це буде відповідати інтересам дитини мати, батько, позбавлені батьківських прав можуть в судовому порядку поновити свої батьківські права. Проте поновлення батьківських прав неможливе, якщо дитина була усиновлена і усиновлення не скасоване або не визнане недійсним судом, а також якщо на час розгляду справи судом дитина досягла повноліття.

Запитання до юриста:

Телефонуйте за номером: +38 044 362-29-14 запитати юриста