Враховуючи обсяг фінансування який отримує Україна від Міжнародних Фінансових Організацій (МФО), зокрема на реалізацію інфраструктурних проектів в Україні, ми вирішили підгоувати загальний огляд проектів розвитку інфраструктури, що фінансуються з рахунок коштів МФО. Інформація цікава як для громадських організацій, зокрема для тих, що здійснюють моніторинг публічних закупівель, так і для комерційного сектору, оскільки не зважаючи на високі кваліфікаційні вимоги, що обмежують самостійну участь українських підрядників в проектах, правила МФО сприяють утворенню спільних підприємств та консорціумів кількох підрядників, для спільної реалізації проектів.

Складно охопити діяльність всіх МФО в Україні, тому загальний огляд стосуватиметься лише проектів групи Світового Банку (World Bank), Європейського Банку Реконструкції та розвитку, Європейського Інвестиційного Банку.


В своїй нещодавній практиці супроводу проекту, що був профінансований за рахунок кредиту однієї з Міжнародних фінансових організацій (відповідно, в проекті використовувались закупівельні процедури такої МФО та умови контракту ФІДІК – Міжнародної федерації інженерів-консуьтантів (FIDIC)) команда Фірми зіштовхнулась із одним дискусійним питанням стосовно процедури підписання контракту між Замовником та Переможцем закупівлі. До нашого здивування, дискусія виникла стосовно послідовності підписання Контрактної Угоди та надання переможцем гарантії виконання контракту. На перший погляд питання є досить однозначним, але поспілкувавшись з колегами, виявили що в багатьох замовників все ж таки виникають сумніви на якому етапі після визнання учасника закупівлі переможцем повинна бути надана Гарантія виконання контракту та коли повинна бути підписана Контрактна Угода, що є частиною Контракту FIDIC і що важливо - в якій послідовності.


1
Телефонуйте за номером: +38 044 362-29-14 запитати юриста