Стягнення за мировою угодою


Мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на основі взаємних поступок, головною метою такої угоди є вирішення спору договірним способом. При укладанні мирової угоди, як і будь-якої іншої домовленості сторін (договору) існує ризик невиконання зобов’язаною стороною умов угоди, що призводить до необхідності звертатися до інституту примусового виконання (стягнення).

Важливим питанням з точки зору захисту прав та інтересів сторони мирової угоди є правила ініціювання процедури стягнення в рамках виконавчого провадження.

Відповідно до пункту 5 статті 3 Закону України "Про виконавче провадження" (в редакції від 21 квітня 1999 року) було передбачено, що мирові угоди, які затверджені судом, відносяться до рішень, що підлягають виконанню державною виконавчою службою. В 2003 році, у зв'язку з прийняттям Закону України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень" положення, яким було передбачено, що затверджена мирова угода є рішенням, що підлягають виконанню державною виконавчою службою, було виключено.

Тому, системний аналіз норм як процесуальних кодексів так і Закону України "Про виконавче провадження", що регулюють такі правовідносини показав, що у разі невиконання однією зі сторін зобов'язань за умовами мирової угоди інша сторона угоди не позбавлена можливості звернутися до суду з позовом про спонукання до виконання мирової угоди. При цьому звернення заінтересованої особи до суду із зазначеним позовом без попереднього отримання постанови державного виконавця про відмову у відкритті виконавчого провадження не є підставою для відмови в задоволенні указаного позову.

Юристи YARLAN law firm мають успішний практичний досвід складання та затвердження мирових угод в судах та на стадії виконання рішень. Ми допомагаємо нашим клієнтам захистити свої права у випадках порушення контрагентом мирової угоди.

 

Запитання до юриста:

Телефонуйте за номером: +38 044 362-29-14 запитати юриста